Lyukképző élősködők

Carcinogenesis A szervezet bonyolult mőkédésének alapját az auto- para- ill. Az emberi sejtmag DNS-e kb. Szomatikus: egy adott testi sejtben alakul ki.

Germinális csíravonal : ivarsejtekben a gametogenezis során. Spontán: a hibás DNS replikáció során létrejövı. Indukált: különbözı környezeti hatások által kiváltott. Milyen mértékő változást okoznak: -Génmutáció v.

Компьютер зафиксировал ее прибытие.

Protoonkogének, tumorszuppresszor gének, stabilitás gének A normális szabályozó gének három csoportja jelenti a carcinogenezis folyamata során a genetikai károsodás fı célpontját: 1. Protoonkogének: a lyukképző élősködők elısegítı géncsalád tagjai növekedési faktorok, növekedési faktor receptorok, jelátvivık, magitranszkripciós faktorok -- onkogén.

Szuppresszorgének: legfontosabb funkciójuk a sejtproliferáció szabályozott fékezése, gátlása.

  1. Этого и ждут от меня читатели.
  2.  Подождите! - закричал Ролдан.

A daganatsejt, a daganat egyre inkább kikerül a mikrokörnyezet, majd a szervezet szabályozása alól. Carcinogenesis 1. DNS-sérülések javítása, repairmechanizmusok - Carcinogenesis kritikus génjei: protooncogének — suppressor génekstabilitás gének — ki nem javított génhiba — carcinogenesis!

Kémiai carcinogenesis Sir Percival Pott londoni sebészorvos ben felismerte, h a kéményseprık lyukképző élősködők a chronicus koromexpozíció eredménye. Néhány évvel késıbb a kéményseprı céh törvényt hozott, lyukképző élősködők tagjainak naponta fürödnie kell: azóta sem hoztak ilyen mértékben hatásos közegészségügyi intézkedést! Kémiai carcinogenesis A nemzetközileg regisztrált vegyi anyagok száma kb.

A környezetszennyezés egészségkárosító hatását e vegyi anyagok minıségi és mennyiségi megoszlása határozza meg, mely az adott terület lyukképző élősködők termelésének fejlettségétıl és az itt élık környezetkultúrájától függ. Magyarország jelenleg a közepesen lyukképző élősködők területek közé tartozik. A fejlett iparral és mezıgazdasággal rendelkezı országokban, az élı szervezetbe számos initiator és promoter hatású vegyület juthat be az élet folyamán.

Kémiai carcinogenesis -Kémiai carcinogenek: -természetes -szintetikus -direkt: a carcinogen effektus kifejtéséhez nincs szükség kémiai transzformációra -indirekt procarcinogenek : csak metabolicus átalakulás után válnak rákkeltıvé definitív v.

Addukt-képzıdés Ahhoz, hogy valamely kémiai anyag adduktként viselkedjen, hidrofilnek kell lennie; ha nem az, akkor valamilyen kémiai reakció révén vízoldékonnyá kell válnia, pl. Kémiai carcinogenesis A máj, a tüdı, a pancreas hidroxiláló enzimei alakítják át a hidrofób rákkeltıket, hidrofil karakterővé. E folyamatok sebessége lyukképző élősködők meg a szerv carcinogen metabolizáló aktivitását.

A legintenzívebb átalakítás színhelye lesz a carcinogén célpontja. Addukt-képzıdés A genotoxikus hidrofil kémiai carcinogenek a Lyukképző élősködők vagy más makromolekulákhoz kovalensen kapcsolódva ún. DNS-adduktokat képeznek. A molekuláris epidemiológiai vizsgálatok során a DNS-addukt, mint biomarker kimutatása alkalmas a rákkeltı anyagok azonosítására, hatásmechanizmusának tanulmányozására. Ha egy carcinogent a sejtben DNSaddukt formájában detektálunk, akkor adottak a feltételek a tumorképzıdés iníciációs fázisának a megkezdéséhez.

Hidrofób molekula Hidrofil molekula Addukt A carcinogenesis summatios teóriája A carcinogenesis dózis és expozíciós idıtıl függı folyamat.

Castillo A. Témavezetők: Dr. Kiss István, egyetemi tanár Dr.

Valamely carcinogenbıl egy adott daganatféleség létrehozásához szükséges összdózis lényegében azonosfüggetlenül attól, hogy azt mennyi idı alatt, milyen részdózisokra osztva juttatják be a szervezetbe. A carcinogen különbözı idıpontokban alkalmazott kis dózisainak hatása összegzıdik.

Hormonok, hormonhatású vegyületek Dietil-stilboestrol: hím egerekben emlırák! Dohányfüst, kátrány: kb. Hormonális carcinogenesis -Endogén oestrogen és a progesteron emlı daganat indukáló képessége!

A reaktív oxigén lyukképző élősködők szabadgyökök szerepe a carcinogenesisben Biológiai genotoxicus hatások Mikrobialis eredető carcinogenek gombák -Penészgombák mycotoxinjai: hepatotoxicus, hepatocarcinogen. Aspergillus flavus: aflatoxin. Retroviridae gag: core proteinek lyukképző élősködők reverz transzkriptáz env: vírusburok proteinek V-onc: a vírus daganatos sejttranszformáló génje LTR Long Treminal Repeat : promóterei az utánuk következı géneknek erıs génkifejezıdés Oncogeneket v-onc v.

A v-onc-t nem tartalmazók. Diagnosztikai nehézségeket okoz!

Sarcomavírusok -Feline-sarcomavírus: nincs benne burok protein mert lecserélıdött az env-gén c-onc-génre - defektív, non-produktív vírus ezzel szemben a feline leukemia vírus produktív. Retrovírusok -A különbözı virulenciaváltozatok azért alakultak ki, mert különbözı a génexpresszió mértéke mennyire hat a c-onc-ra : -kis génexpresszió: alacsony virulencia -magas génexpresszió: nagyon virulens gyorsan okoz tumort 9 Retrovírusok Papillomavírusok - Papilloma vírus lyukképző élősködők - kiskérıdzık - sertés - ló - kutya - házinyúl - vadon élı állatok zerge, szarvas, róka.

Paraziták indukálta carcinogenesis -Spirocerca lupi okozta féregcsomók — nyelıcsı sarcoma kutyákban. Marek-betegség, herpes, papilloma, poxvírusok. Oncogen DNS-vírusok Adenoviridae, Polyomaviridae: experimentlis Herpesviridae Marek betegség, Epstein-Barr virus Poxviridae: myxomatosis, Shope-fibroma Papillomavírus Paraziták indukálta carcinogenesis -Clonorchis sinensis -biliaris carcinoma macskában, kutyában.

Она промолчала. Не нужно было так резко с ней говорить. Но у него не выдержали нервы. Он слишком долго говорил ей полуправду: просто есть вещи, о которых она ничего не знала, и он молил Бога, чтобы не узнала .

Hadászati cél: Hirosima, Nagasaki: 6év, leukaemia, késıbb pajzsmirigy- emlı- tüdıcarcinoma; Radioktív anyagot bányászók: tüdırák incidenciája 10x-ese a normálisnak. Irradiatio Irradiáció A DNS delokalizált pelektronrendszere és szerkezete egy elektromos inhomogén félvezetıként viselkedik. A helix tengelyében történı elektronvándorlást az egymás felett elhelyezkedı purin és pirimidin bázis-párok pelektronpálya átfedései teszik lehetıvé.

Ionizáló sugárzás: mindazokat energiafajták, amelyek képesek héjelektron reakció révén az elnyelı anyag atomjait gerjeszteni, ionpárokká alakítani.

Lyukképző élősködők RTG, gamma.

Genotoxikus hatások: 74. Carcinogenesis (kémiai, biológiai, fizikai genotoxicus hatások)

Részecskesugárzás: proton, neutron. Irradiáció Sugárhatás után az intramolekuláris elektronszerkezet megváltozik: gerjesztés excitatio és pelektron kiszakadás pozitív lyukképzés lép fel. A következmémy: anomalis bázispárok megjelenése pl.

Irradiatio - elektromágneses röntgen, gamma :

Olvassa el is